Zeiss mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację budynków w świetle mającym i odbitym, dzięki wykorzystaniu specjalnych okularów dla obojga oczu, co pozwoli na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki przestrzennemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich dziedzinach nauki jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo również w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują zastosowanie w przyszłych celach, wprawdzie nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, a są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy a sposób Abbego, w jakim zastosowano jeden ważny obiektyw.

Jak szybko zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest duży i właśnie spośród ostatniego sensu omawiane urządzenie doskonale dodaje się do poszukiwania w środku mikroskopowym dynamicznie przenoszących się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń proponowany przez mikroskopy stereoskopowy kryje się głównie w miarach od trzykrotnego do przynajmniej dwu stokrotnego, działaj ze względu na drobną odległość fizyczną obiektywów od badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego trafiającego do obiektywów, niemożliwe jest skorzystanie większych powiększeń.