Zawor bezpieczenstwa na piecu co

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zapewnienie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu a jego właściwą wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), przecież stanowi jeszcze uzależnione od jego parametrów oraz sposobie zabezpieczanego urządzenia. I wielkość zaworu jest nierozerwalnie połączona z wymaganą przepustowością, która określa ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc urządzeń i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie może sprawić do właściwych uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wysokich ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na pomoc działania, można rozdzielić na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – używane jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej grupy dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek realizowany jest poprzez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W relacji od rodzaju konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić również na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar dany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istot grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości chodzącej na bagaż i siły parcia wody czy powietrza reagującej na grzybek. Zaś w zaworach dźwigniowych ciężarek wybiera się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.