Wymagania bezpieczenstwa dotyczace drabin

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą spełnić produkty wprowadzane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Wdrożeniowiec systemów erp

Obecnie każde urządzenia stworzone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie służą do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być również zawarte dodatkowe informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów dużego biura i podejmować na granicę jego szansy efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.