Wiarygodnosc metody obliczen mes

Dynamika, mechanika klasyczna, fizyka jądrowa czy termodynamika to dziedziny nauki, które łączy jedno- powszechnie wykorzystywane są wśród nich równania różniczkowe. Równania te wyznaczają zależność pomiędzy nieznaną funkcją a jej pochodnymi, a ich celem jest znalezienie tej właśnie funkcji. W tym celu stosuje się zaawansowane metody, wśród których niezwykle popularnymi są obliczenia mes.

dyrektywy atexDyrektywa ATEX 137


Obliczenia mes to tak zwana metoda elementów skończonych, której istotą jest podział dziedziny na elementy skończone. W tym miejscu należy podkreślić, że jak każda inna metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych, także i ta nie jest do końca wiarygodna. Dzięki niej nie otrzymuje się postaci jawnej rozwiązania, a jego formę przybliżoną, informację, że rozwiązanie takie w ogóle istnieje. Jak więc widać jest to i dosłownie, i w przenośni “matematyka wyższa”, która wymaga ogromnej wiedzy.
Co przekłada się na taki, a nie inny poziom wiarygodności metody? Jest wiele czynników, wiele możliwych błędów rozwiązania, wśród których wymienić możemy między innymi: błąd modelowania, błąd wartości współczynników, czy błąd odwzorowania obszaru. Każdy z tych błędów wymaga poddania analizie i weryfikacji uzyskanych wyników.
Pomimo wielu błędów, z jakimi możemy spotkać się w obliczeniach mes, są one powszechnie stosowane między innymi w mechanice komputerowej. Stanowią one podstawę do badania wytrzymałości konstrukcji, symulacji odkształceń, naprężenia czy przemieszczenia. Poza tym obliczenia mes służą również do badania dynamiki, kinetyki i statyki maszyn. W tym miejscu warto dodać, że obliczenia te mogą być prowadzone zarówno w przestrzeni dwuwymiarowej, jak i trójwymiarowej.
Mówiąc o obliczeniach mes nie sposób nie powiedzieć też o ich podstawowych zaletach. Dzięki tym metodom jesteśmy w stanie otrzymać wyniki dla skomplikowanych kształtów, których nie jesteśmy w stanie zbadać w sposób analityczny. I, co bardzo ważne, nie ma konieczności budowania prototypu, gdyż symulacja odbywa się komputerowo.

Więcej na: http://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/obliczenia-analiza-mes-modelowanie-3d-instalacji/