Uziemienie cystern

Uziemienie to cała skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje wówczas proces układający się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w efektu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie koncentruje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, efektywne i ochronne.

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i zapewniają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na bliską konstrukcję dzieli się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego forma determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić stworzone solidnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym przedmiocie używa się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być dodawane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu duża jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.