Szkolenia okresowe pracownikow

Mianem szkoleń wyraża się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić wiedz i opinie zawodowe konieczne do robienia określonej pracy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o dość niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie używa w nich udział około trzydziestu osób. Jest wtedy grupa uczestników przywodząca automatycznie na naukę liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to jednak również forma edukacji, jednak nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Poleca się kilka sposobów szkoleń, w relacje od strony kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie wszystkich zainteresowanych, zaś udział w nich jest nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy także mogą oddawać swoich zatrudnionych na ostatniego standardu szkolenia kadr, pokrywając przy tym fazę kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej pobudza do ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników oraz udostępnia internetową podstawę danych mającą dane na punkt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb indywidualnego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z konkretnej firmy), uczestnicy są stawiani na kształtowania tego stylu przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – kończą się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich robienie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim jest dom pracy. Istnieje tzw. rejestr firm szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów), które mówią szkolenia dla kobiet poszukujących rzeczy oraz bezrobotnych tworzone ze materiałów publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.