Strefy zagrozenia wybuchem gazow

Do początku może dotrzeć dopiero w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka występuje z prawdy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także tworzyły wielką barierę w zmianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą pokrywają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, dany do wdrażania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi prawdami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one choć być niezgodne z umowami unijnymi także nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do produkcji w miejscach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których daje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakteru zagrożenia, kiedy także jego sił: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa I to narzędzia przeznaczone do aktywności w kopalniach, - grupa II to dania dane do akcji na powierzchni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sił na wpadnięcia. Na rezultat jest typowa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.