Stan techniczny niemiecki

Dokładne określenie stylu i rodzaju obciążeń jest konieczne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tez zmian i restauracji.

W układu z powyższym, do dokładnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w tym głównie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może zarówno elementów statycznych, jak i skutecznych. W wydarzeniach dynamicznych ważną rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes polecane są także w końca określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede każdym:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w końcu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w końca zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń natomiast ich nacisku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes mają oraz znacznie ogromne stanowisko w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich wytrwałości a różnych charakterystyk zatrzymują się środkiem do rozwiązań estetycznych i efektywnych.Najekonomiczniejsze jest spełnienie wstępnych analiz teraz na początkowym etapie projektu. Pozwala to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy również w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane oraz do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W nowych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo otwiera się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W układzie z ostatnim, coraz łatwiej można założyć ekstremalne wydarzenia i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz większe.