Srodek gasniczy definicja

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Gdy na swojej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów dostosowuje się różne sposoby gaśnicze.

 

Najprostszym jest oczywiście woda. Jednak nie w każdym przykładzie można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród ostatniego, że bogata ją dawać jedynie w wnętrzach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, że nie można spośród niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Natomiast w niniejszych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.