Pyly charakterystyka

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją największe zagrożenie dla zdrowia postępujących w takim środowisku osób.

https://pro-trt-projekt.pl/detekcja-i-sygnalizacja-pozaru

Ze powodu na wpływ na wygląd zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym stanowiskiem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest aktywne zapobieganie przez stosowanie innej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to sam z najdostępniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach instalacji. Cechą tego rozwiązania jest prosta skuteczność odpylania, a przeważnie są łączone w zintegrowaniu z pozostałymi odpylaczami. Dużo silną efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Używane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu i od określonego zagrożenia.