Pakiet wspomagajacy zarzadzenie w firmach

separatory magnetyczneSeparatory magnetyczne | GRUPA WOLFF

Symfonia program to pakiet, który wspomaga zarządzanie w małych i średnich firmach. Jest o pierwszy polski zintegrowany pakiet, który został napisany specjalnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to pomaga w zarządzaniu firmy w jej codziennej działalności w kwestii ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.


Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe ma za zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa.
Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w dużym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych. Moduł Kadry i Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi pracowników. Dzięki nim można łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Pomaga on w rozliczeniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania – generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów.
Aplikacja Handel pomaga w kwestii sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu istnieje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest odpowiednia dla firm posiadających kilka oddziałów oraz w pełni kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest wykorzystywany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi.
Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu można prowadzić rozrachunki z urzędami oraz pracownikami. W dużym stopniu ułatwia analizy dochodowości.