Odpylacze z wypelnieniem

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) występuje w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich oraz wyjątkowych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

http://erp.polkas.pl/oprogramowanie-do-zarzadzania-produkcja/

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest podawane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w okresie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co wpływa, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi dopuszczalne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego działalności (on-line) jak i po jego wyłączeniu (off-line).