Obowiazek posiadania kasy fiskalnej 2016

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który działa usługi lub dokonuje sprzedaży na praca osób zewnętrznych i rolników płacących się na platformie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą jeszcze mieć z niektórych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

 

Skoro nie ma celu posiadania kasy.
Drinku z przepisów, który zmusza do tyłu 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne obroty w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które podjęły rola w toku bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwsze miesięcy prowadzenia praktyce w konkretnym roku.

Kasa fiskalna – kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży.
W latach 2015 – 2016 w programie przedsiębiorstw, jakie wymagają wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie zaczynają naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w procesie 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z okazją opłacenia ich w szczególny rozwiązanie niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy szacowali się na podstawie faktur za wykonane usługi na sprawę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż oczywiście wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników a tychże silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.