Notatka z kontroli bhp

Ilość osób planująca otworzyć swoją działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Prowadząc własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, by nasz lokal pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W drugim razie nie dostaniemy umowy na wykonywanie kampanie.

 

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i mienia. Ona więcej tłumaczy to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W zasada przepisów polega ona na produkcji i obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie kierowana jest żywność, trzeba dostosowywać się do przepisów wysoko wymienionej ustawy. Mówią one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w jakich przeprowadza się praca i obróbka żywności oraz sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej kształt techniczny oraz higieniczny. Przepisy regulują również jakość wody, która dedykowana jest do celów spożywczych i gospodarczych. Wszystkie sprzęty dawane w praktyce gastronomicznej pragną funkcjonowań w nienagannym stanie technicznym też pragną istnieć wysokie.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą liczyć wykonane te badania sanepidowskie i muszą być wszystkie stosowne uprawnienia idące na tworzenie zawodu. W gastronomii mogą więc pracować osoby, które odbyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do pracy kucharza. Taki człowiek musi i przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz szkolenie z posiadania ze mebli kuchennych, na jakich tworzy.

Teksty
Na wszą kontrolę sanepidu powinien być przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu oraz dokument potwierdzający przeszkolenia ludzi w zakresie przepisów BHP.