Mikroskopieren 7 klasse

Mikroskopu stosuje się do oglądania małych obiektów, które stale są niewidoczne gołym okiem, albo ponad do obserwacji detali mniejszych obiektów. W aktualnych czasach jest już wiele rodzajów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy także własne), jednak pierwszy powstały w historii był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego gatunku do praktyki badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich autorów uważa się syna i starego - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie również z obecnego sensu nie znalazł zastosowania. Przełomu w tejże dziedzinie dokonał Antonie van Leeuwenhoek, zrobił on różną technologię szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w wyniku dawało nawet 270-krotne powiększenie. W współczesny styl Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu doszło do wielu poznać i wzrostu biologii. Jego mikroskopy były przygotowane inaczej niż te normalne ze obecnych czasów. Ważna je uznać po prostu za dużo przydatne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a wykonany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego umieszczenie można było organizować za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do innego momentu w formie mikroskopów doszło, gdy wykorzystano w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa uznawała za podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. zapewniały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z zmianie w roku 1982 został zaprojektowany pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego bogami byli odbierający w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom dostaje się trójwymiarowy obraz struktur zestawionych z pojedynczych atomów. Potem opracowano wiele modyfikacji tego mikroskopu zezwalających na oglądanie materii w granicy nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, jaka może znaleźć wykonanie i wpłynąć na prawie wszą część życia.