Miedzynarodowy certyfikat jezykowy

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do przeprowadzenia są te zmuszające nie tylko dużo atrakcyjnej znajomości języka obcego, lecz również specjalistycznej zgodzie z określonego zakresu. Do dokonania tego modelu tłumaczenia punktem rozwiązania jest rozumienie merytorycznej zawartości tekstu źródłowego.

Drinku z rodzajów translacji specjalistycznych są tłumaczenia medyczne dotyczące tekstów głównie o tematyce medycznej, ale też w rozmiarze dziedzin pokrewnych medycynie takich jak chemia, biologia, farmaceutyka i biotechnologia. Przedmiotem takiej translacji prawdopodobnie żyć na przykład publikacja naukowa, książka o tematyce medycznej, protokół badania klinicznego, wyniki badań, prezentacja multimedialna przeznaczona dla szkolenia w korporacji medycznej bądź same podręcznik na potrzeby studiów lekarskich.
W tego typu specjalistycznych tłumaczeniach bardzo ważną kwestię pełni precyzja i rzetelność przekładu. Takie translacje zazwyczaj są czynione nie przez tłumaczy, a lekarzy z potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami biegłą znajomością danego języka obcego. Lekarz mający się przekładami z zakresu medycyny może też posiadać podwójne przygotowanie i oprócz ukończonych studiów medycznych prezentować wysokie kompetencje językowe dzięki zdobyciu tytułu licencjata, i nawet magistra kierunku filologicznego. Wiedza tłumacza w rozmiarze tematyki, którą porusza tekst źródłowy idzie na liczbom miejscu, ponieważ wtedy ona planuje o późniejszym rzetelnym przekładzie artykułu.
Z koncentracji na skomplikowaną tematykę przetłumaczony tekst sugeruje się przynajmniej jednoetapowej weryfikacji. W dziale analizy poprawności tekstu docelowego można stworzyć głównie weryfikacji stylistyczno-językowej, w której wkłada się do tekstu poprawki na powierzchni stylistycznej oraz weryfikacji merytorycznej, podczas której dokument jest pytany między innymi pod kątem poprawności zastosowanej w nim terminologii. Zanim finalny tekst dotrze do rąk mężczyznę jest tworzony przez zazwyczaj kilku specjalistów. Tworzenie tłumaczenia specjalistycznego jest to skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym dużej precyzje i stuprocentowo profesjonalnego wyjścia ze strony sprawiającego je zespołu.