Marcin p depresja

Depresja dotyka z wszystkim rokiem jeszcze większą miarę ról w dowolnym wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, kiedy i dzieci także role w podeszłym wieku. Wiele spośród nich ma latami bez świadomości o chorobie, zaś większość spośród nich używa różnych form gry spośród ostatnim wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj buduje się na psychoterapii, którą ale dla zwiększenia skuteczności terapii powinno poprawiać się środkami farmakologicznymi. Wiele dziewczyn nie zdaje sobie sprawy z obecnego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez zastosowanie specjalnych testów psychometrycznych także z użyciem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby oraz poziomu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o sposobie jej przyjmowania. Leczenie farmakologiczne polecane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne mają przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy myśli samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie odpowiadają na poszczególne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo często do tyłu życia pacjenta, często w sukcesu tzw. depresji endogennej. Osoba narzekająca na nawroty depresji musi być pod stałą opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, a także najlepiej zna ocenić postępy działania i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują jeszcze wyższą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby i wskazuje metody radzenia sobie w ciężkich chwilach.