Kolposkopia gdansk

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na analizy powierzchni szyjki macicy, dolnej partii jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, także w ubiegłym wieku kolposkopia była dość niedoceniania oraz miana jako badanie delikatne i skomplikowane, a dodatkowo nieobiektywne. Współcześnie zawsze można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie trafnych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w obecnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop zapewnia nie tylko bierną obserwację, ale jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do budowania ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można przeprowadzić również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Innowacyjna technologia stosowana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w współczesnych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu gładkimi i szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może stać również urządzona w cele cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź zrobienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.