Joomla 3 module programming

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów wykonywających w oparciu o tą jedną podstawę danych. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program funkcjonuje w gronu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa a w możliwości on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy.

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy nauczyć się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla lekkich i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka,- podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,- sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry oraz płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z sposobem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima da na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co daje na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.