Jakie instalacje zabezpieczaja sa wymagane w przemysle

rozdrabniarka do owoców

W pomieszczeniach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, istnieje duże prawdopodobieństwo wybuchu. Dlatego w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z dyrektywą atex (atex installation), które mają za zadanie usunąć z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia. 
Takie instalacje powinny jak najbardziej być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w postaci ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w miejscach zagrożonych.
Należy dbać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które usuną z podłogi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację i nie dopuszczać do gromadzenia się w pomieszczeniu dużej ilości zanieczyszczeń.
Instalacja odpylania powinna być uziemiona, nie gromadzić w sobie ładunków elektrostatycznych co może spowodować iskrzenie a potem wybuch. Kanały odciągowe mają być wykonane ze stali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny poddawać się erozji.
Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, mają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem.
Dobrym sposobem jest instalowanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, już na wstępie taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno być zgodne i ścisłe z dyrektywą atex. Instaluje się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy zwrotne i systemy samoczyszczące zbyt duże natężenie pyłu w instalacji.
Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń nadal są pomieszczeniami wysokiego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie normy i są zgodne z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak najmniej ludzi i to tylko osoby, które w takich pomieszczeniach pracują.
Przestrzeganie wszelkich zasad i norm jest sprawą najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem.
Wszelkie sprzęty i urządzenia objęte dyrektywą atex mają swoje specjalne oznaczenia i atesty znajdujące się w miejscu pracy urządzenia.
Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy:
pracujące w górnictwie,
pracujące w innych miejscach.
Ta szczególnie ważna dyrektywa chroni wszystkie przedsiębiorstwa.