Jak wyglada kurs na tlumacza przysieglego

Posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego wiąże się z wieloma możliwościami i z pewnością – ze znacznie większymi dochodami. Jednak uzyskanie takich uprawnień nie jest proste. Tłumacz przysięgły to zawód, który wymaga zaliczenia kursu i zdania egzaminu. Jak taki kurs wygląda?

Podział na stopnie

Każdy kurs na tłumacza przysięgłego jest podzielony na dwa stopnie. W pierwszym z nich, zapoznajemy się z Kodeksem Tłumacza Przysięgłego. Jest to zbiór regulacji prawnych, które definiują prawa i obowiązki osób, wykonujących pracę w tym zawodzie. W ramach kursu pierwszego stopnia, kursant ma możliwość zapoznania się z powyższymi regulacjami.

Z kolei kurs drugiego stopnia, daje możliwość wykorzystania wiedzy zawartej w “pierwszym stopniu” na poziomie praktycznym. Kursant ma więc możliwość przetłumaczenia określonych dokumentów (często o charakterze niestandardowym), wykorzystując w tym celu wiedzę teoretyczną.

Pierwszy stopień kursu

Pierwszy stopień kursu na tłumacza przysięgłego wiąże się bezpośrednio – tak, jak zresztą pisaliśmy o tym powyżej – ze zaznajomieniem się z Kodeksem Tłumacza Przysięgłego. Kodeks ten jest podzielony na dwie różne części, obejmujące zarówno tłumaczenia ustne jak i pisemne.

Na pierwszym stopniu kursu słuchacze będą mogli zapoznać się nie tylko z zasadami tłumaczeń (zarówno ustnych jak i pisemnych), ale też z najczęściej popełnianymi błędami, do których dochodzi podczas takowych tłumaczeń.

Podczas kursu Słuchacze dowiadują się również o zasadach tłumaczenia konkretnych rodzajów dokumentów. Chodzi tu w głównej mierze o dokumenty wielostronicowe, wielojęzyczne a także takie, które są sporządzone na różnego rodzaju formularzach.

Nieodłączną częścią pierwszego etapu jest zaznajomienie się z zaawansowanymi metodami wykorzystywanymi w tłumaczeniach ustnych. Chodzi tu przede wszystkim o umiejętność tworzenia krótkich notatek, zapamiętywania usłyszanej treści i jej tłumaczenia na określony język. Z kursu dowiemy się również, czym są tłumaczenia a’vista, liaison itd.

Drugi stopień kursu

kurs na tłumacza przysięgłego kurs na tłumacza przysięgłego kurs na tłumacza przysięgłego

Kurs na tłumacza przysięgłego to nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczna. Podczas drugiego etapu kursu słuchacze zapoznają się z konkretnymi dokumentami (dokumenty metrykalne, zaświadczenia, tłumaczenia notarialne, pełnomocnictwa, umowy zawiązania spółki) a także z dokumentacją wykorzystywaną w obrocie sądowym.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o kursie?

1. Oferty szkoleń w tym zakresie są najczęściej skierowane do określonej grupy osób. Oznacza to, że kurs zostanie przeprowadzony, jeśli zawiąże się wystarczająco duża liczba słuchaczy. W przeciwnym razie kurs może się nie odbyć, bądź też znacznie wzrośnie jego cena.

2. Zakończenie kursu i otrzymanie dyplomu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień tłumacza przysięgłego. Żeby je uzyskać, koniecznie musimy zdać egzamin zawodowy, do którego zresztą jesteśmy przygotowywani w ramach wspomnianego kursu. Egzamin w zawodzie tłumacza przysięgłego jest przeprowadzany przez inny, uprawniony do tego podmiot.

3. Do uzyskania dyplomu, konieczne jest nie tylko zaliczenie ćwiczeń, ale też branie czynnego udziału w kursie i co ważne – takie zagospodarowanie czasu, by móc uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Coraz częściej czas trwania takiego kursu jest skompresowany do minimum. Dlatego decydując się na taki kurs, powinniśmy się zaangażować weń również w domu.

Podsumowując, uczestnictwo w kursie może nam wiele dać. Zarówno w zakresie przygotowania do egzaminu, jak również w kontekście przyszłej pracy zawodowej.

Artykuł został przygotowany dzięki pomocy: http://www.lingualab.pl/