Inwestycje w przemysle chemicznym

W obiektach przemysłowych, szczególnie tych połączonych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, jakie potrafią przestać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a ponadto środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy problem spędza w błędzie całych systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy tylko od polecania tym składnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem stosuje się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Stanowią wówczas strategie porównawcze z kolejnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również dzieli się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie wyznacza to właśnie, że można nie brać pod uwagę zagrożeń o mniejszym poziomie konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być profesjonalnymi zawodowcami. Nie wolno bagatelizować tego aspektu przy byciu i poprawianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje obiektu w znaczących odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej kwoty oraz wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w końca minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie strona z ostatniego co powinien mieć pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na zysk reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na końce rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i utrzymywanie o jego stałą jakość powinny posiadać same z istotniejszych czynników zarządzania każdego obiektu.