Instytut psychiatrii i neurologii katowice

Jedną z prawdziwych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest oglądający się teraz w Stolicy, ubrany w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w ostatnim cennego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w rozmiarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w rozmiarze tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), uczenia i przygotowanie doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują ekonomiczne oraz znacznie łatwe opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i kierowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z poważnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała część łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od “zasobności resortowego portfela”. Żyć prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją pracę leczenia z powodzie do celu.