Gastronomia 100k

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik połączonych z wiedzami psychologicznymi. Stanowi ostatnie sposób szkolenia pracowników polegający na działaniu procesu decyzyjnego w sensie zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego gatunku zadania są coachowie, którzy wykonują ze własnymi facetami na innych płaszczyznach np. w stosunku spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a ponadto analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z pozostałymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie mądrzejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich prawdziwych predyspozycji, sprecyzowanie swoich celów i skupienie na optymalizacji działań doprowadzających do ich dojścia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego swoje efekty i zasoby intelektualne. Pozostałymi częściami widocznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w formie coachingu są:

terminal fiskalny

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma dobra wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko pomaga im w procesie szacowania się; jest zrobiony na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; końcem jest prowadzenie do konkretnego dokonywania zmian.