Filtrowanie i sortowanie

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które powodują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją ostatnie zwykłe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły spędzające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

http://kasyfiskalne-krakow.pl/post/elzab-mera.html

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w możliwości urządzenia oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one brane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje to na budowanie ich w wszystkim pomieszczeniu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta stosuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, dostarcza go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to jedynie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania bądź nie, stworzone ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest ustalenie strefy niebezpiecznej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, każde jej ilości i podzespoły są dopasowywane w taki rodzaj, żebym one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.