Dyrektywa unijna o ochronie danych osobowych

novitus bono eNovitus BONO E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jakieś z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Roli w istocie zasadniczych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych oddanych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz papierów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie wymaga robić produkt w relacje od centrum w którym będzie on stosowany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne płynące z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim przydatna jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już wycofany z sektora. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.