Dyrektywa ue o ziololecznictwie 2015

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów oddanych do aktywności w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania oddające się nie tylko do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone spośród tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie wytwarzało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł być podawany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczby klasie uważają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które kojarzy się w obcych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń funkcjonujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do kariery w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić czysty, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze urządzenia w sensie zapewnienia współprace z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.