Controlling 4 year old temper tantrums

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w wszystkiej wielkiej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a jeszcze płynnością ekonomiczną i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy:
– planowanie,
– realizacja,
– kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze popularniejsza kwota i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

– Zdecentralizowany system zarządzania w firmie,
– Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie określonych celów,
– Wprowadzono system motywacyjny, jaki zamierza robić, że firma pracuje efektywniej,
– Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych,
– Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej organizacji. Wymienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych zapisuje się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy jesteśmy do działania z rachunkowością zarządczą.