Comarch optima ehandel

Programy informatyczne kupią na prawidłowe funkcjonowanie firmowych procesów w spółce. Dzięki ich zainstalowaniu można wykonywać dokumentację systemową ograniczając wersję papierową. Z pewnością pomoże to półki i przepełnione segregatory. Drinkom z większych projektów jest Optima dodatkowo jej dodatkowe moduły poświęcone np. logistyce magazynowej jak Optima Handel. Partner comarch kraków to dystrybutor oprogramowania na placu całego świata. Program ten przystosowany jest do małych, średnich oraz całych przedsiębiorstw. Ważna go powiększać o pozostałe części (Optima Kasa Bank, Optima CRM, Optima Obieg Dokumentów) w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

 

Instrukcje przeznaczone do obsługi programu w przejrzysty sposób są krok po kroku dokonywanie różnych operacji jak wydawanie faktur, albo też wystawianie dokumentów połączonych z przesunięciami międzymagazynowymi. Każdy moduł posiada osobny samouczek. Na początku przedstawione są zdjęcia przycisków i poświęcone im prace. Dzięki temu nawet inny użytkownik w bliski sposób zacznie interesować się po panelu programowym. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie w firmie przyczyniamy się do rozwoju przepływu danych pomiędzy działami. Użytkownicy w wszystkiej chwili mogą podejrzeć stany magazynowe, przeprowadzić inwentaryzację towarów mając z zakładki inwentaryzacja czy i podejrzeć wystawione zamówienie u dostawcy. Dodatkowym walorem jest rola w kraju jednej podstawy danych, raz wpisane informacje zalecane są w zespole, bez konieczności ich stałego powielania. Bardzo użyteczne rozwiązanie w przypadku wystawiania faktur dla stałych kontrahentów. Szczególnie potrzebny jest moduł Optima Handel brany w logistyce magazynowej. Pozwoli na generowanie różnych wydruków związanych z sprzedawaniem towarów z dostawców poprzez system produkcyjny, aż do klientowi. Porządek, czytelność dokumentów oraz bliski dostęp do tematów stanowi fundament, na jakim oparty jest system zarządzania przedsiębiorstwem. Moduł kadry natomiast płace umożliwia tworzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem np. umowa o pracę, aneksy, zaświadczenia. Przecież w zakładce rozliczanie czasu pracy można dokonywać rozliczania godzin i nadgodzin pracy.

Dobrze dobrane oprogramowanie stwarza dużo możliwości doskonalenia pracy wszystkiej firmy bez względu na jej akcję i ilość.