Bezpieczenstwo publiczne w unii europejskiej

http://erp.polkas.pl/jak-utworzyc-jednolity-plik-kontrolny-w-programie-sage-symfonia-finanse-i-ksiegowosc/

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony rzeczy w sektorze są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna większość maszyn, a też urządzeń jest pozostawiona do tworzenia pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która przypisuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz układów ochronnych, które są dane do gruncie w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej informacji jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była pierwszym krokiem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w bycie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do gruncie w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzny i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do operowania w okolicach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na podstawie starego podejścia, były uzależnione tylko z urządzeniami elektrycznymi, jakie pragnęły spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w części przypadków. W kontrakcie spośród ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal odpowiednie do osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony, który jest wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.