Bezpieczenstwo pracy w unii europejskiej

Jeszcze w XIX wieku rzecz w znacznych fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni doskonałych warunków działalności oraz osiągający głodowe pensje każdego dnia walczyli o działanie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł wielkie zmiany w sposobie traktowania pracownika, a ponadto bezpieczeństwa w stanowisku pracy.

Co prawda istnieją firmy, które wciąż nie patrzą na ubezpieczenie odpowiedniego otoczenia, ale na widać nie są to spółki bawiące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy produktów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Dlatego te przedsiębiorstwa zagrożone tego typu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które sprawiają odpylanie razem z poradą atex. W relacji od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą stanowić używane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania polega na ostatnim, aby pod wpływem eksplozji miału w budowy rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego tworzenia będzie rozwiązanie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a jeszcze innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w jakie potrafią być wyposażone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W budowie instalacji atex są także śluzy celkowe służące do samodzielnego usuwania zebranego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a więcej nie ulegają rozerwaniu w dotyku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy przezorny właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą poruszać się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w łatwej form sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie postępowanie będzie mówiło o odpowiedzialności, a jeszcze przezorności. W obrębie doskonale wiadomo, że o wiele dostępniejsze jest chronienie wypadkom niż ponoszenie kosztów połączonych z walką spośród ich produktami.