Awaryjne oswietlenie zapasowe

Każdy dom także jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi umieć instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie wykorzystywane stanowi w domach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub innych zdarzeń losowych. W współzależności od źródeł zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom pozostającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w jakim trafiło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia stosowane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać niezbędne normy, żeby ich skorzystania odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła grane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Godzina pracy takiego źródła światła zależy od elementu jaki zastał zainstalowany i powoduje się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym rozwiązaniem że stanowić wykorzystanie oprawy rastrowej zrobionej z blachy i malowanej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, i ich paraboliczny kształt zapewnia optymalne oświetlenie. W mieszkaniach o wielkiej kubaturze, podwyższonej wilgotności również ważniejszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, podawane są oprawy świetlówkowe. Ich własnością stanowi cięższa stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a także nowoczesne technologie sprawiają, że wzrastają wymagania kojarzące się też do modułów świetlnych. To mieszkało się powodem coraz większego zastosowania takich akcesoriów jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, istnieje nie tylko energooszczędne, lecz i bardziej niezawodne a wynosi dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Pełni ono całe kryteria i wymagania klientów, którzy myślą o właściwe wyposażenie budynku, zgodne z własnymi normami.